Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
Vekaletnamelerde Aranan Hususlar
  


    Return Back


Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılacak herhangi bir işlem için hak tarafından verilen vekaletnamenin,
1- Noterliklerce veya Konsolosluklarca düzenleme şeklinde yapılması.
2- Vekalet verenin,vekaletnamede Nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus memurluğunca alınan kağıt örneğine göre tespit edilmiş bulunması.
3- Vekaletname üzerinde vekalet verenin fotoğrafının bulunması.
4- Vekaletnamede yapılacak işleme açıkça yetki vermiş olduğunu belirtmiş olması
Örnek : Satış, hibe, trampa, taksim, ibraz, intikal gibi işlemlerde mutlaka vekilin açıkça yetkinin olduğu vekaletname metninde belirtilmeli.
5- İbraz edilen vekaletname tevkilen ( vekil başkasına yetkisini devretmişse ) düzenlenmiş ise ilk vekaletnamede vekilin bu devir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmiş olması ve bu yetkilinin ikinci vekaletnamede açıkça izah edilmiş olması gerekir.
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK