Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
Trampa
  


    Return Back

İSTENEN BELGELER

1- Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait varsa tapu senetleri
2- Trampa yapacakların fotoğraflı nüfus cüzdanları
3- Trampa yapanların ikişer adet en son 6 ay içinde çekilmiş
6 x 4 büyüklüğünde fotoğrafı

TRAMPANIN MALİ YÖNÜ

Taşınmaz malların trampa yolu ile devir ve iktibasında taşınmaz malların emlak vergisi değerinden az olmamak üzere ilgililerince beyan edilecek değerler üzerinden her iki taraftan ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.Ayrıca taşınmaz malların varsa veraset ve intikal vergisi ilişikleri kestirilir.

İZLENECEK YOL

Yukarıda belirtilen belgelerle Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bizzat veya yetkili vekil ve temsilcilerin müracatları yeterlidir.İstem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı tanzim edildikten sonra resmi düzenlenir.
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK