Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
Taşınmazların Ayrılması
  


    Return Back

( ifraz ) ve birleşmesi ( tevhit ) işlemleri

İSTENEN BELGELER


1- Ayrılma ve birleşme için düzenlenmiş ve yönetmeliklerle yönergelere uygun nitelikleri plan ve eki belgeler
2- Ayrılması veya birleşmesi istenen taşınmaz malın sahibine ait nüfus cüzdanı
3- Ayrılmalarda ayrılması istenilen parça adedi kadar birleşmelerde de olmak üzere taşınmaz mal sahibine ait 6 x 4 büyüklüğünde fotoğraf

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ

Ayrılan veya taşınmaz malların Emlak Vergisi değerlerinden az olmamak üzere beyan edilecek değerleri üzerinden her parça için 1000.-TL. dan az olmayan binde 9 oranında tapu harcı mal sahibinden alınır.

İZLENECEK YOL

Yukarıda belirtilen belgelerle Kadastro Müdürlüğü'ne bizzat veya yetkili kefilin başvurusu yeterlidir.
İstem görevlilerce tapu istem belgesine yazılıp ilgililerce imzalandıktan ve Kadastro Müdürlüğünce gerekli işlemler yapıldıktan sonra İşlem Tapu Sicil Müdürlüğünce sonuçlandırılır.
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK