Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
Taksim (Paylaşma)
  


    Return Back

İSTENEN BELGELER

1- Taksime konu olacak taşınmaz malların varsa tapu senetleri
2- Taksim konusu taşınmaz malların ortak maliklerinin hepsinin fotoğraflı nüfus cüzdanları
3- Ortak maliklerin ikişer adet 6 x 4 büyüklüğünde fotoğrafları
4- Taksim mirasçılar arasında olupta sözleşme noterlikçe düzenlenmiş ise her ortağın fotoğraflarını taşıyan onaylı taksim sözleşmesi ( sözleşmede mirasçılara tescil isteme yetkisi verilmiş ise her biri kendine düşen taşınmaz malın tescilin isteyebilir.Tescil yetkisi yoksa bütün mirasçıların tescil işleminde bulunması,bu mümkün olmadığı taktirde tescil için mahkemeden karar alınması gerekir )

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ

A- Taksim terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve mahsup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak ise veya imar parselasyon planları uygulama suyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen ve hükmen taksiminde taşınmaz malların emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değerleri üzerinden binde 5 oranında
B- Müşterek Mülkiyete konu olan taşınmaz malların ifraze veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde taşınmaz malların emlak vergisi değerlerinden az olmamak üzere beyan edilecek değerleri üzerinden binde 2 oranında tapu harcı tahsil edilir.
C- Varsa taşınmaz malların veraset ve intikal vergisi ilişikleri kestirilir.

İZLENECEK YOL

Yukarıda belirtilen belgelerle tapu sicil müdürlüğü'ne bizzat veya yetkili vekil ve diğer temsilcileri vasıtasıyla başvurması yeterlidir. İstem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı tanzim edildikten sonra sözleşme ibraz edilmişse resmi senet düzenlenir.
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK