Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
Satış
  


    Return Back

İSTENEN BELGELER

1-Satılması istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi.
2-Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları
3-Satıcıların 1 alıcıların 2 şer adet son 6 ay içinde çekilmiş 6 x 4 büyüklüğünde
vesikalık fotoğrafları.Şayet satış belgesinden arta kalan bedel için kanuni ipotek
tesis edilecek ise satıcının ayrıca 1 adet fotoğrafı

SATIŞ İŞLEMİNİN MALİ YÖNÜ

Taşınmaz malların icar karşılığında devir ve iktibasında Emlak vergisi değerinden az olmamak üzere devir içi beyan edilen değer üzerinden ( cevri icra ve suyunun izolesi hallerinde satış bedeli istimlaklerde takdir bedel üzerinden )
A- Satışı için binde 15 oranında tapu harcı
B- Alıcı için binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi slişiği kesilir.

İZLENECEK YOL

Yukarıda belirtilen belgelerle Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bizzat veya vekil ve diğer temsilcileri vasıtasıyla başvurulması yeterlidir. İstem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı tanzim edildikten sonra resmi senet düzenlenir.
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK