Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
Ölünceye Kadar Bakma Akdi
  


    Return Back

İSTENEN BELGELER

A- Akit Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yapılacaksa
1- Temlik edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi
2- Bakım alacaklısı, bakım borçlusu ve iki tanığın fotoğraflı nüfus cüzdanları
3- Bakım alacaklısının 1 adet,bakım borçlusunun 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 x 4 büyüklüğünde fotoğrafı
B- Akit noter veya Sulh Hakimliğince yapılmış ise
1- Kanuni şekline uygun olarak düzenlenmiş aslı veya onaylı örneği
2- Sözleşme bakım borçlusuna taşınmaz malın adına tescilini istemek yetkisi verilmişse borçlunun yazılı istemi yeterlidir.Sözleşmede bu yetki verilmemişse tescil için bakım alacaklısının istem veya mahkeme kararı gerekir.
3- Bakım borçlusunun bir adet en son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 x 4 büyüklüğünde fotoğrafı

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ

Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devir ve iktisabında taşınmaz malın emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden
A- Binde 15 oranında tapu harcı bakım borçlusundan
B- Binde 15 oranında tapu harcı bakım alacaklısından tahsil edilir.Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kesilir.


İZLENECEK YOL

Yukarıda belirtilen belgelerle Tapu Sicil müdürlüğüne bizzat veya yetkili vekil veya diğer temsilcilerin müracaatları yeterlidir. İşlem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı tanzim edildikten sonra sözleşme ibraz edilmişse resmi senet düzenlenir
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK