Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
Kat mülkiyetinin kurulması
  


    Return Back

İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe : Ana gayrimenkulun kat mülkiyetine çevrilmesi konusunda bütün maliklerce imzalanmış ve bütün bağımsız bölümlerin değerlerince ayrı,ayrı değerleri ile bu bölüme değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarının gösterilmesi gerekir.
2- Genel İnşaat Projesi : Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış doğruluğu Belediyece ( Belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müd. ) tasdik edilmesi.
Katlar ayrı olsa da her katın bir arsa üzerinde gösterilmesi ve blok ayrı proje verilmesi gerekir.
3- Vaziyet planı : Bir arsa üzerinde yapılan birden fazla yapıların arsa içindeki konumunun varsa özel yol,yeşil alan,spor tesisleri açıkça gösterilmeli ve Belediyelerce tasdik edilmeli.
4- Yapı kullanma izni : ( İskan ruhsatı )
5- Fotoğraf : Ana gayrimenkulun ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren en az 13 x18 ebadında ve Belediyece tasdik edilir.
6- Liste : Bağımsız bölümlerin nevileri ve birden başlayıp sıra ile giden numaralarının gösterilmesi bütün maliklerce imzalanmış olması ve noterden tasdiki gerekir.
7- Yönetim Planı : Ana gayrimenkulun yönetimi düzenlenen yönetim planının bütün maliklerce her sayfasının imzalanması gerekir.
8- Fotoğraf ve nüfus cüzdanı.
9- 6 x 4 büyüklüğünde 2 şer adet fotoğraf
10- Kat irtifakının kurulmasından kat mülkiyetine geçişte 1-2-3-4-5-6 ve 7 belgelerin ibraz edilmesine gerek yoktur.

İzlenecek yol : Yukarıdaki belgelerle bizzat veya yetkili vekil ve temsilcilerin başvurması yeterlidir. Taşınmaz malın maliki birden fazla ise Tapu Sicil Müdürlüğünce resmi senet yapılır.
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK