Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
Kat irtifakının kurulması
  


    Return Back

İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe : Ana gayrimenkulun kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda bütün maliklerce imzalanmış olması ve bütün bağımsız bölümlerinin ayrı, ayrı değerleri ile bu bölümlere değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarının gösterilmesi gerekir.

2- Genel inşaat projesi : Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış,doğruluğu Belediyece ( Belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskan müd.) tasdik edilmesi.
Katlar aynı olsa da her katın, bir arsa üzerinde birden fazla inşa edilen yapıların projede ayrı, gösterilmesi ve blok yapılarda da her blok için ayrı proje verilmesi gereklidir.


3-Vaziyet planı : Bir arsa üzerinde yapılan birden fazla yapıların arsa içindeki konumunu, varsa yol, yeşil saha spor tesisleri gibi açıkça gösterilmesi ve Belediyelerce tastik edilmesi gereklidir.

4- Yönetim planı : Ana gayrimenkulun yönetimi düzenlenen yönetim planının bütün maliklerce her sayfasının imzalı olması gerekmektedir.

5- Liste : Bağımsız bölümlerin nevileri ve birden başlayıp sıra ile giden numaralarının gösterilmesi bütün maliklerce imzalanmış olması ve noterde tasdiki gerekir.

6- Maliklerin fotoğrafı ve nüfus cüzdanı

7- Maliklerin 6 x 4 ebadında 2 adet fotoğrafı
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK