Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
İpotek işlemi
  


    Return Back

İSTENEN BELGELER

A- İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa Tapu senedi
B- Alacaklı ve borçlunun fotoğraflı nüfus cüzdanı
C- Alacaklının 2 adet borçlunun 1 adet en az 6 ay içinde çekilmiş
6 x 4 vesikalık fotoğrafı

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ

Aktin icrasından önce ipotekle temin edilir. Borç miktarı üzerinden binde 3.6 tapu harcı ve 7.5 oranında damga vergisi ipotek borçlusundan alınır.

İZLENECEK YOL

- İpotek işlemi için ilgilisinin tapu sicil müdürlüğü'ne dilekçe ile baş vurması gerekmez. Kredi veren kurumlardan tapu sicil müdürlüğü'ne yazılan yazılar varsa, bu yazılara borçlunun imzası alınarak işleme konulur.
- Tapu kanununun 26. Maddesinde yapılan değişikliklerle konut yapanlara, ihracatçılara,Turizm tesisi yapanlara işletmecilerine, Sanayicilere, Esnaf ve sanatkarlara konuları ile ilgili olarak açılacak krediler ile Tarımsal krediler nedeniyle yapılacak ipotek işlemlerinde resmi senet düzenlenmesine gerek yoktur. Bu durumda taraflara imzalanmış taşınmaz mal maliki veya yetkili vekili tarafından Tapu idaresine verilecek ipotek tesis ve tescil isteminde bulunması yeterlidir.
- Kişiler arasında yapılacak diğer ipotek işlemlerinde ilgilinin yukarda belirtilen belgelere tapu sicil müdürlüğü'ne bizzat veya yetkili vekil veya diğer temsilcilerin müracaatları yeterlidir.Başvuru tutanağı tanzim edildikten sonra resmi senet düzenlenir.
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK