Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
İntikal işlemi
  


    Return Back

TAŞINMAZ MALLARIN MİRAS YOLUYLA
İNTİKAL İŞLEMLERİ

İSTENEN BELGELER


A-İştirak halinde mülkiyet ( hisse belirtilmeden ) esasına göre tescili istenenlerde
1- İntikali istenen taşınmaz malın tapu tapu senedi
2- İntikal isteminde bulunan mirascı veya yetkili temsilcinin nüfus cüzdanı
3- Veraset belgesinin aslı veya noterden tastikli örneği
B- Müşterek mülkiyet ( hisse ) esasına göre tescil edileceklerde
1- İntikalı istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi
2- Tüm mirascıların ve temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları
3- Tüm mirascılarının ve temsilcilerinin intikalı istenen taşınmaz mallar adedince
6 x 4 büyüklüğünde en geç 6 ay önce çekilmiş fotoğrafları
4- Medeni kanun içerisindeki ölümlerde murise ait veraset belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği
5- Medeni kanundan önceki ölümlerde mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya veraset senedinin aslı yahut noterden onaylı örneği

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ

İntikale konu olan taşınmaz malların Emlak Vergisi değerinden az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden binde 9 oranında tapu harcı intikali isteyenlerden tahsil edilir.

İZLENECEK YOL

Yukarıda belirtilen belgelerle Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bizzat veya yetkili vekili müracat etmesi yeterlidir.İstem görevlilerce Tapu istem belgesine yazılır ve ilgililerce imzalandıktan sonra işlem sonuçlandırılır.
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK