Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (1)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.8598 TL 5.8703 TL
EURO    6.5706 TL 6.5824 TL
GBP    7.5675 TL 7.607 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Emlakçının El Kitabı
  
   Share   
Bağışlama
  


    Return Back

B A Ğ I Ş L A M A
( H İ B E )

İSTENEN BELGELER


1-Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa Tapu senedi
2-Bağışlayanın 1 adet, bağışı kabul edenin 2 adet en son 6 ay içinde çekilmiş 6 x 4 büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı


BAĞIŞLAMA İŞLEMİNİN MALİ YÖNÜ

Bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri aynı hakların vergide kayıtlı değerinden az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 54 oranında tapu harcı bağışı kabul edenden tahsil edilir.
Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kesilir.
Bağış işleminden sonra veraset ve intikal vergisi yönünden idaremizde Maliye Vergi Dairesine bildirimde bulunur.


İZLENECEK YOL

Yukarıda belirtilen belgelerde Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bizzat veya yetkili vekilin müracatları yeterlidir.İstem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı tanzim edildikten sonra resmi senet düzenlenir
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK